DR. A. KADİR TEPELER

Titiz hasta bakımı gerektiren ve bütün cerrahi disiplinleri barındıran mesleğimde, tüm insanların sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak için, mesleğimin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak tüm enerjimle ve heyecanımla çalışmaya devam ediyorum.
image

Meslek aşkının getirdiği sonuç; 'Akademik Başarı'

Doç. Dr. A. Kadir Tepeler, meslek hayatına 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında başladı. Cerrahi temel prensiplerinin temelleri iki yıl kadar görev yaptığı bu klinikte atıldı. Ayrıca titiz hasta bakımı gerektiren ve bütün cerrahi disiplinleri barındıran bu klinikte özellikle çocuk ürolojisine yoğunlaştı. O dönemlerde ürolojinin resmi yan dalı henüz olmayan çocuk ürolojisi alanında ciddi cerrahi tecrübe kazandı.

Ağustos 2004’de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniğinde uzmanlık eğitimine devam etti ve Ağustos 2009’da üroloji uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimi süresince minimal invaziv yöntemler (Endoskopik taş tedavisi – perkütan nefrolitotomi (PCNL), üreterorenoskopi (URS), Laparoskopik cerrahi) ve çocuk ürolojisi alanlarında bilimsel aktiviteleri yakından takip edip, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çalışmalarını yayınladı.

Ulusal ve Uluslararası Girişimler

Eylül 2009-Eylül 2010 tarihleri arasında devlet hizmet yükümlüsü olarak Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görev yaptı. Bu sırada Dicle Üniversitesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ve Üroloji A.B.D. ile ortak klinik çalışmalara katıldı. Bir ilçe hastanesinde görev yapmasına rağmen o dönemde yaptığı çalışmaları uluslararası prestijli dergilerde makale yayınladı ve kongrelerde sunular yaptı.

 

Ekim 2010’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.’de yardımcı doçent unvanı ile göreve başladı. Bu sırada popüler olan mikroperkütan nefrolitotomi (mikroperk) ve ultramini perkütan nefrolitotomi gibi operasyon tekniklerini uygulayıp bu konularda uluslararası literatüre önemli katkılarda bulundu. 2013-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin sayılı merkezlerinden biri olan University of Wisconsin (USA), Kidney and Stone Center’de Ürolityazis (Taş hastalıkları) konusunda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu merkezde o dönem Dünya Endoüroloji Derneği başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Steven Nakada ile bilimsel araştırmalar yayınladı.  Eylül 2014’de yurda dönüp aynı yıl “üroloji doçenti” unvanı almaya hak kazandı. 2016 yılına kadar doçent unvanı ile aynı üniversitede görevine devam etti. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’de ilk olan taş hastalıkları polikliniğini kurdu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde görev yaptığı sırada üniversitede akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını artırmak için kurulan Proje Destek Ofisi Koordinatör Yardımcılığı görevini yaptı. Üniversitedeki yaptığı bilimsel çalışmalardan dolayı birçok defa teşekkür plaketi aldı.

image
image

Hep daha iyisini hedeflemenin sonucu; 100'den fazla makale, onlarca hakemlik.

Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Genç Akademik Ürologlar Ürolityazis çalışma grubunda 2011-2014 yılları arasında görev yapan Dr. Tepeler, 2014 -2018 yılları arasında Avrupa Üroloji Derneği Taş Hastalıkları Kılavuzu komitesinde görev yaptı ve birçok uluslararası ortak çalışmaya katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok kongre, kurs ve panelde konuşmacı olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası prestijli dergilerde hakemlik görevi yaptı.

Uluslararası SCI/SCI-E dergilerde 100’ün üzerinde, ulusal bilimsel dergilerde 40’ın üzerinde makalesi olup, bu makaleleri 3000 üzerinde atıf almıştır. Google scholar h indexi 30 olup, Türkiye’de en çok atıf alan 500 akademisyen arasında listelenmiştir.

Özel sektörde 2016 yılından bu yana görev yapan Dr. Tepeler, 2021 Mayıs ayından itibaren Dr. Mehmet Remzi Erdem ile birlikte Urolife Kliniğini kurup, bu kurumda hizmet vermeye devam etmektedirler. Özel ilgi alanları endoskopik taş cerrahisi (standart-mini-ultramini-mikro perkütan nefrolitotomi, fleksibl üreteroskopik lazerle taş tedavisi), Holep (lazerle prostat enükleasyonu), laparoskopik cerrahi, üro-onkoloji (böbrek, mesane, prostat ve testis kanseri cerrahisi), androloji (penis protezi yerleştirilmesi) ve infertilite (mikroskobik varikoselektomi) sayılabilir.